Riktig verneutstyr er en viktig del av en trygg arbeidsdag. Det er viktig for oss at du kan reise hjem fra jobb etter endt arbeidsdag uten skader. Vi ønsker å levere verneutstyr som passer til ditt arbeidsmiljø, og at du velger riktige produkter.

HMS er en viktig innsatsfaktor. -Viktig fordi det forebygger skade og sykefravær. SINTEF regner med at det forekommer 105,000 arbeidsrelaterte skader årlig i Norge (2018). Dette kan reduseres betydelig med forebyggende tiltak.

Vi tilbyr kurs og opplæring i riktig bruk av utstyr. Vixan samarbeider med dyktige folk i bransjen.

Det er stadig endringer med hensyn til lover og regler vedrørende bruk av personlig verneutstyr. Vi ønsker å holde oss oppdatert på nyheter, og nye krav i bransjen.

Hodevern   link…

Hørselvern  link…

Ådedrettsvern

Hansker

Vernebekledning

Øye og ansiktsvern

Førstehjelp

Fallsikring

Vernefottøy