Det er viktig for oss at du kan reise hjem fra jobb etter endt arbeidsdag uten skader.
Vi ønsker å levere verneutstyr som passer til ditt arbeidsmiljø, og bidra med at du velger riktige produkter.

Det er stadig endringer med hensyn til lover og regler vedrørende bruk av personlig verneutstyr.
Vi holder oss oppdatert på nyheter, og nye krav i bransjen.