Ulykker forbundet med arbeid i høyden er blant de alvorligste i arbeidsmarkedet.

Det er viktig å kartlegge risikoen for fallulykker på arbeidsstedet.
God opplæring i utstyr er særdeles viktig i denne sammenheng.

Vi tilbyr kurs og opplæring innenfor dette fagfeltet.
Her har vi gode folk i bransjen som vi benytter oss av.